ionization

ionization
jonizacija statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Jonų susidarymas elektronams pasišalinant ar jiems prisijungiant prie atomų ar molekulių; neutralaus atomo skilimas į priešingo krūvio daleles: elektroną ir atomo likutį (teigiamąjį joną). Dujų jonizacija vyksta dėl išorinio poveikio atplėšiamų nuo atomo ar molekulės vieno ar kelių elektronų. Jonizacijos lygis – jonų ir neutraliųjų dalelių santykis tūrio vienete. Jonizacija vyksta veikiant atomus ultravioletine, rentgeno, gama spinduliuote (fotojonizacija), labai įkaitinus dujas (termojonizacija), veikiant elektros laukams, susiduriant dalelėms su elektronais ir sužadintomis dalelėmis (smūginė jonizacija) ir kt. būdais. atitikmenys: angl. ionization rus. ионизация ryšiai: dar žiūrėkjonizacijos geba

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • Ionization — is the physical process of converting an atom or molecule into an ion by adding or removing charged particles such as electrons or other ions.This process works slightly differently depending on whether an ion with a positive or a negative… …   Wikipedia

 • Ionization — I on*i*za tion, n. (Elec. Chem.) the process of converting neutral atoms or molecules into ions. The process may occur by dissolving an ionic substance in a dissociating solvent, such as water, or by adding or subtracting an electron to or from… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ionization — ionization. См. ионизация. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

 • Ionization — См. Ионизация Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 …   Термины атомной энергетики

 • ionization — 1891; see IONIZE (Cf. ionize) + ATION (Cf. ation) …   Etymology dictionary

 • ionization — (Amer.) i·on·i·za·tion || ‚aɪənÉ™ zeɪʃn / naɪ z n. process of separating or changing into ions; production of ions in a solution (also ionisation) …   English contemporary dictionary

 • ionization — i·on·i·za·tion (ī ə nĭ zāʹshən) n. 1. The formation of or separation into ions by heat, electrical discharge, radiation, or chemical reaction. 2. The state of being ionized. * * * Process by which electrically neutral atoms or molecules are… …   Universalium

 • ionization — jonizacija statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. ionization vok. Ionisation, f rus. ионизация, f pranc. ionisation, f …   Automatikos terminų žodynas

 • ionization — jonizavimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. ionization; ionizing vok. Ionisierung, f rus. ионизация, f; ионизирование, n pranc. ionisation, f …   Automatikos terminų žodynas

 • ionization — jonizacija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atomų arba molekulių virtimas jonais. atitikmenys: angl. ionization vok. Ionisation, f rus. ионизация, f pranc. ionisation, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • ionization — jonizacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Atomų arba molekulių virtimas jonais. atitikmenys: angl. ionization rus. ионизация …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”